Politica de Confidențialitate

1. INFORMAȚII GENERALE

SKYNET HOSTING S.R.L. ulterior menționată ca Skynet Hosting, în calitate de autor, proprietar și administrator al platformei skynet.hosting, se angajează să respecte caracterul privat și să asigure securitatea procesării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează sau utilizează serviciile oferite de acest website. Prin "date cu caracter personal," ne referim la orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este aceea care poate fi identificată, fie direct, fie indirect, în special prin intermediul unui element de identificare, cum ar fi numele, un număr de identificare, datele de localizare, un identificator online sau printr-unul sau mai multe elemente specifice care definesc identitatea sa fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială.

Această Politică de Protecție a Datelor cu Caracter Personal are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor electronice utilizate în scopul accesării Website-ului nostru. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestor date (expuse în acest document referitor la protecția datelor cu caracter personal, precum și în documentele privind Politica Cookie, Termeni și Condiții și Politica de Utilizare Acceptabilă care se referă la informațiile confidențiale), vă rugăm să nu utilizați website-ul.

 

2.  DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE CATRE SKYNET HOSTING

Website-ul este structurat astfel încât să permită vizitarea și utilizarea sa fără a necesita dezvăluirea de informații personale din partea vizitatorilor. În timpul fiecărei vizite sau utilizări a website-ului, serverul colectează și stochează în jurnale electronice pentru perioade scurte de timp informații de bază, care includ adresa IP, browserul utilizat, domeniul referent (prin intermediul căruia vizitatorul a ajuns pe website), orele de acces, durata vizitei și paginile vizitate. Cu excepția adresei IP, niciuna dintre aceste date de trafic nu identifică în mod direct persoane, fiind stocate doar în scopuri statistice și analitice pentru îmbunătățirea serviciilor și, desigur, în scopuri de prevenire a fraudelor sau a abuzurilor asupra sistemului informatic. Aceste date nu sunt dezvăluite către nicio persoană fizică sau juridică în afara Skynet Hosting sub nicio formă. Furnizarea altor informații este strict opțională din partea vizitatorului/utilizatorului.

De la vizitatorii website-ului se vor colecta urmatoarele date:

    • Datele furnizate în cadrul secțiunilor care implică completarea unui formular:

        ◦ Mod Direct: Nume, Email, Număr de telefon

        ◦ Mod Indirect: Adresa IP

    • Datele furnizate în interacțiunea cu membrii echipei Skynet Hosting prin utilizarea sistemului de asistență online:

        ◦ Mod Direct: Nume, Email, Număr de telefon

        ◦ Mod Indirect: Adresa IP

De la clienții website-uli

    • Datele furnizate la crearea unui cont de client sau efectuarea unei comenzi:

        ◦ Nume

        ◦ Prenume

        ◦ Email

        ◦ Denumire Societate

        ◦ Adresa Poștală

        ◦ Cod Poștal

        ◦ Telefon

          

3. SCOPURILE PRELUCRĂRII

În cele ce urmează sunt prezentate principiile noastre generale privind prelucrarea datelor personale ale vizitatorilor site-ului. Aceste principii se aplică atât clienților care folosesc oricare dintre serviciile oferite de site, cât și celor care le cumpără.

(I) Vizitator al Website-ului - în scopul răspunderii la cererile trimise prin completarea formularelor disponibile pe Website

 • pentru gestionarea solicitărilor transmise prin intermediul sistemului de suport online

 • pentru monitorizarea traficului și îmbunătățirea experienței oferite pe Website

(II) Client al Website-ului - în legătură cu clienții sau potențialii clienți, datele furnizate de aceștia la încheierea contractului sau ulterior vor fi utilizate exclusiv în scopul executării contractului dintre Skynet Hosting și clientul respectiv, fără a fi dezvăluite către terțe părți sub nicio formă.

 • pentru administrarea relației contractuale dintre client și Skynet Hosting, inclusiv preluarea, validarea, facturarea și activarea comenzilor plasate pe Website și informarea clientului cu privire la starea comenzii

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin Skynet Hosting în contextul serviciilor prestate prin intermediul Website-ului, inclusiv obligațiile fiscale și de arhivare

 • pentru transmiterea informațiilor privind starea rețelei și eventuale lucrări de mentenanță sau întreruperi în furnizarea serviciilor

 • pentru a trimite comunicări comerciale privind serviciile oferite de Skynet Hosting prin mijloace de comunicare la distanță (e-mail, SMS)

Prelucrarea datelor în aceste scopuri se bazează pe contractul încheiat între client și Skynet Hosting, așa cum este definit în Termeni și Condiții, și este necesară din punct de vedere legal. Refuzul de a furniza datele poate duce la imposibilitatea Skynet Hosting de a-și îndeplini obligațiile legale și de a oferi serviciile prin intermediul Website-ului. Prelucrarea datelor în scopuri de marketing se face pe baza consimțământului clientului, dacă acesta a ales să îl furnizeze prin bifarea corespunzătoare în momentul creării contului sau ulterior, prin intermediul contului de client.

Furnizarea datelor pentru oricare dintre situațiile menționate mai sus este opțională, dar necesară pentru utilizarea serviciilor respective și încheierea unui contract între client și Skynet Hosting. Refuzul de a furniza datele poate duce la imposibilitatea desfășurării relațiilor contractuale dintre client și Skynet Hosting.

(III) General - Prelucrarea datelor se bazează pe interesul legitim al Skynet Hosting de a asigura funcționarea corectă a Website-ului și de a îmbunătăți în mod continuu experiența vizitatorilor Website-ului, inclusiv prin soluționarea comentariilor, întrebărilor sau reclamațiilor.

 • pentru administrarea și îmbunătățirea serviciilor furnizate

 • pentru scopuri comerciale, cum ar fi vânzarea de servicii, analiza pieții, statistici

 • pentru activități de publicitate, marketing și promovare a serviciilor Skynet Hosting, inclusiv campanii promoționale, urmărirea și monitorizarea vânzărilor de servicii și comportamentul consumatorului

 • pentru activități post-vânzare, inclusiv servicii de relații cu clienții și informarea utilizatorilor și clienților cu privire la evaluarea serviciilor oferite, inclusiv evaluarea serviciilor pe Website

      

4. PERIOADA DE CONSERVARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În linie cu principiile noastre, Skynet Hosting va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru durata strict necesară pentru atingerea scopurilor specificate anterior. Dacă sunteți client, datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe întreaga perioadă a relației contractuale și ulterior, în conformitate cu obligațiile legale ce revin Skynet Hosting. În ceea ce privește contul de client, acesta va fi menținut pentru o perioadă de 5 ani de la ultima tranzacție financiară înregistrată pe cont, urmând a fi șters automat la expirarea acestei perioade, în situația în care nu există servicii active pe cont. În ceea ce privește documentele financiar-contabile, precum contracte și acte adiționale, acestea vor fi păstrate conform termenului legal de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar.

În cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau să solicitați ștergerea datelor, aveți posibilitatea să vă exercitați drepturile conform detaliilor prezentate în punctul 7 de mai jos. Menționăm că ștergerea unui cont este posibilă numai dacă pe acesta nu se află servicii active. În cazul în care există unul sau mai multe servicii active pe cont, acesta poate fi închis doar în următoarele situații:

 • Așteptarea expirării perioadei contractate a serviciului sau serviciilor active pe cont.

 • Renunțarea la serviciul sau serviciile active pe cont printr-o cerere scrisă sau transferul acestora către alți furnizori sau registratori.

 • Dacă alegeți să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopuri de marketing, Skynet Hosting va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără a afecta prelucrările realizate de Skynet Hosting pe baza consimțământului exprimat anterior retragerii acestuia. Conservarea datelor cu caracter personal pentru o perioadă mai îndelungată poate avea loc în scopuri de note interne, statistici, îmbunătățirea serviciilor și cercetare sau studii de piață.

 

5. DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal înregistrate sunt destinate utilizării exclusiv de către Skynet Hosting. Cu toate acestea, pentru a satisface relația contractuală și pentru a furniza serviciile solicitate, informațiile pot fi comunicate următorilor terți:

 • Partenerilor contractuali ai Skynet Hosting, cu condiția să aibă încheiate angajamente de confidențialitate care să asigure păstrarea acestor date în siguranță și să respecte legislația în vigoare.

 • Furnizorilor de servicii (de marketing, de plăți/bancare sau alte servicii, registrari, firme de curierat).

 • Autorităților publice, în cazul în care solicită astfel de date pentru prevenirea, investigarea și sancționarea infracțiunilor, sau pentru alte verificări conforme legii.

În cazul în care utilizați serviciul de înregistrare a domeniilor, datele pot fi transmise registrare-ului/partenerului Skynet Hosting responsabil de înregistrarea efectivă a domeniului. Acest partener poate fi situat în țara dvs., în Uniunea Europeană sau în afara acesteia, în funcție de extensia domeniului comandat. În cazul achiziționării de certificate SSL, datele pot fi transmise partenerului Skynet Hosting responsabil de eliberarea certificatului comandat.

 

 

6. DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

În conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată, vă sunt garantate următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare: aveți dreptul de a primi informații detaliate privind modul în care Skynet Hosting prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, conform celor expuse în prezentul document.

 • Dreptul la acces: aveți dreptul de a obține confirmarea din partea Skynet Hosting cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și informații referitoare la modalitatea de prelucrare, scopurile prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, și altele.

 • Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a solicita corectarea, a datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete. Orice modificări vor fi comunicate destinatarilor datelor, cu excepția cazurilor în care acest lucru este imposibil.

 • Dreptul la ștergere: cunoscut sub numele de "dreptul de a fi uitat," vă oferă posibilitatea de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe, cum ar fi când datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate, sau în cazul în care v-ați retras consimțământul.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră în anumite condiții, cum ar fi contestarea exactității datelor sau când prelucrarea este ilegală.

 • Dreptul la portabilitatea datelor: puteți solicita să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, ușor de citit, și să le transmiteți altui operator de date, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

 • Dreptul de opoziție: puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră în anumite situații, cum ar fi atunci când datele sunt prelucrate în baza interesului legitim al Skynet Hosting sau în scopuri de marketing direct.

 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate: aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte semnificative asupra dumneavoastră.

 • Dreptul de a vă adresa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, dacă considerați necesar.

Dreptul de acces și rectificare este oferit prin intermediul aplicației utilizate pentru accesarea contului de client. Pentru întrebări suplimentare sau pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: [email protected].

 

7. PREVEDERI SPECIALE LEGATE DE MINORI

Cu bună-știință și în deplină conformitate cu reglementările legale aplicabile, Skynet Hosting nu colectează intenționat date cu caracter personal referitoare la minori. De asemenea, nu furnizăm servicii destinate persoanelor minore.

 

8. VALABILITATEA DOCUMENTULUI

Acest document de confidențialitate rămâne valabil pentru o perioadă nedeterminată. Skynet Hosting își rezervă dreptul de a modifica acest document, astfel că vă rugăm să-l verificați periodic

Pentru orice întrebări suplimentare referitoare la Politica de Confidențialitate sau pentru a obține informații privind datele cu caracter personal prelucrate de Skynet Hosting în ceea ce vă privește, vă rugăm să ne contactați.

 

Modificat 27.07.2023

Metode de plată
În lumea de astăzi, în ritmul alert în care ne aflăm, înțelegem că fiecare persoană are propria sa metodă preferată de plată. La Skynet Hosting, ne străduim să facem experiența dvs. de cumpărături cât mai fluidă posibil, oferind o varietate de opțiuni de plată pentru a vă satisface nevoile. Dacă nu găsiți metoda dvs. preferată de plată în această listă, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. Suntem dedicați furnizării unui serviciu excelent pentru clienți și vom lucra cu dvs. pentru a găsi o soluție de plată potrivită. Confortul dvs. este prioritatea noastră.